Mar

Bh' am foillsichear Mhanitóba tòisich ann sa t-earrach blàth de 2017 le h-ùghdar neo-eisimeileach Trìnda NicÈigeir agus bha since 'foillseachadh iomadh sgrìobhadh ficsean beag leithid an sreath Dùsgadh ann an leabhar-d dreach. Cló Bean-Righean Bhristeamh thoir sùil air 'foillseachadh sgrìobhadh ficsean motha 's dèan deasachaidhean corporra ri làimh anns an àm ri teachd.

*Aig seo tùbh ann an aimsir chan eil Cló Bean-Righean Bhristeamh 'furanadh innteartan.